Motkandidaturer till Nationsmötet 2017-11-01

Till Quratorn har det inkommit motkandidaturer.

Val kommer att förrättas på Nationsmötet den 1/11-17

Motkandidatur 2017

Kallelse Nationsmöte 2017-11-01

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 1/11 klockan 18:00(..)

Bifogat finns dagordningen samt tillhörande bilagor.

Nationsmötekallelse 2017-11-01

Anslagna poster storval HT17

Valberedningen informerar – Anslagna poster inför nationsmötet 1/11

Härmed anslår valberedningen sina nomineringar till nationsmötet den 1/11.

Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, Fabian Rosengren på valberedning@ostgota.nu eller 073- 3829350, alternativt Quratorn.

Anslagna poster storval HT17