Kallelse Nationsmöte 2017-11-01

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 1/11 klockan 18:00(..) Bifogat finns dagordningen samt tillhörande bilagor. Nationsmötekallelse 2017-11-01 Anslagna poster storval HT17
X