Valberedningen informerar – Utlysning av poster inför nationsmötet 2017-11-01

Härmed bifogas en utlysning av poster inför Nationsmötet 2017-11-01.

Utlysning-storval-HT17

Kravprofil Qurator

Kravprofil PQE

Kravprofil Vice Husförman

Kravprofil seniors