Nu öppnar vi ansökningsperioden för höstens vakanta förmannaposter. Ansökningar och nomineringar skall senast vara oss tillhanda

2017-09-17.

Ansökan och nomineringar skickas till: ansokan@ostgota.nu

Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med den och den specifika kravprofilen för just den/de poster du vill söka svarar du på frågorna i ansökningsblanketten. Vid frågor kontakta Quratelet på någon av följande mailadresser:

q@ostgota.nu

pqs@ostgota.nu

pqe@ostgota.nu

Ansökningsblankett HT-17

Nomineringsblankett

Kravprofil – Förmannapost

Kravprofil – Brunchförman

Kravprofil – Fanbärare

Kravprofil – Källarmästare Kök

Kravprofil – Lunchförman

Kravprofil – Matlagsboss lördag

Kravprofil – Matlagsboss torsdag