Kallelse Nationsmöte 2017-09-13

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 13/9 klockan 18:00(..)

Bifogat finns dagordningen samt tillhörande bilagor.

 

Nationsmötekallelse 2017-09-13

Anslagna poster fyllnadsval HT17