Valberedningen informerar – Utlysning av poster inför nationsmötet 2017-11-01

Härmed bifogas en utlysning av poster inför Nationsmötet 2017-11-01.

Utlysning-storval-HT17

Kravprofil Qurator

Kravprofil PQE

Kravprofil Vice Husförman

Kravprofil seniors

Quratelet informerar – Utlysning av vakanta förmannaposter

Nu öppnar vi ansökningsperioden för höstens vakanta förmannaposter. Ansökningar och nomineringar skall senast vara oss tillhanda

2017-09-17.

Ansökan och nomineringar skickas till: ansokan@ostgota.nu

Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med den och den specifika kravprofilen för just den/de poster du vill söka svarar du på frågorna i ansökningsblanketten. Vid frågor kontakta Quratelet på någon av följande mailadresser:

q@ostgota.nu

pqs@ostgota.nu

pqe@ostgota.nu

Ansökningsblankett HT-17

Nomineringsblankett

Kravprofil – Förmannapost

Kravprofil – Brunchförman

Kravprofil – Fanbärare

Kravprofil – Källarmästare Kök

Kravprofil – Lunchförman

Kravprofil – Matlagsboss lördag

Kravprofil – Matlagsboss torsdag

Kallelse Nationsmöte 2017-09-13

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 13/9 klockan 18:00(..)

Bifogat finns dagordningen samt tillhörande bilagor.

 

Nationsmötekallelse 2017-09-13

Anslagna poster fyllnadsval HT17