Nu öppnar vi ansökningsperioden för höstens vakanta förmannaposter. Ansökningar och nomineringar skall senast vara oss tillhanda

2017-06-11.

Ansökan och nomineringar skickas till: ansokan@ostgota.nu

Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med den och den specifika kravprofilen för just den/de poster du vill söka svarar du på frågorna i ansökningsblanketten. Vid frågor kontakta Quratelet på någon av följande mailadresser:

q@ostgota.nu

pqs@ostgota.nu

pqe@ostgota.nu

 

Ansökningsblankett VT-17

Kravprofil – Förmannapost

Nomineringsblankett

 

Dessa Är de specifika kravprofilerna.

Kravprofil – Bakförman

Kravprofil – Brunchförman

Kravprofil – Fanbärare

Kravprofil – Festmästare och Festmästare Bar

Kravprofil – Jubileumsbalgeneral

Kravprofil – Karnevalgeneral

Kravprofil – Källarmästare Kök

Kravprofil – Lunchförman

Kravprofil – Matlagsboss torsdag

Kravprofil – Matlagsboss lördag

Kravprofil – Pubmästare Bar

Kravprofil – Tvätt- och vikförman