Ostrochorus – vår kör

Vi är Östgöta Nations kör i Lund, grundad 1982. En av Ostrochorus ambitioner är att erbjuda förstklassig körsång på nationens större fester, men vi lever även ett liv utanför Östgöta Nation. Egna konserter, resor i Sverige och utomlands, körhelger, skivinspelningar och mycket annat trängs med studierna i sångarnas kalendrar. Vi är en blandad kör med ca. 40 medlemmar, som övar varje tisdagkväll.

En härlig stämning i kombination med seriöst sångarbete gör att folk stannar länge i kören. Det är ovanligt att någon slutar innan man, pga. avslutade studier eller annan olycka, tvingas lämna Lund.

Är Du intresserad av att söka in, vill Du hyra kören till din fest, eller vill Du bara veta mer om oss, tveka inte att maila dina frågor till: forman@ostrochorus.se