Seniorskollegiet

Seniors är en rådgivande styrelse, som hjälper quratelet i deras dagliga arbete. Genom seniors och inspektor säkerställs att stadgarna efterlevs och att quratelet fattar beslut som ser till nationens bästa.

Seniors sammanträder ungefär var tredje vecka.

Samtliga mötesprotokoll finns på expen för beskådning. Nationens alla aktiva och inskrivna är varmt välkomna att komma in för att läsa protokollen.

Seniors består av totalt 13 personer, där 4 är invalda och övriga 8 sitter i seniors med anledning av sin post eller tidigare poster på nationen. Åtta personer har rösträtt, de fyra invalda, Inspektor, Q emeritus, PQ Emeritus samt ProInspektor. Samtliga har lång erfarenhet av och god inblick i nationens verksamhet.

Ständigt adjungerade till seniorskollegiets möten är notarie samt nationens revisor om ekonomi står på dagordningen.

Om man vill att seniors ska diskutera en specifik fråga, så går det bra att kontakta seniors eller quratelet direkt. Och den som är intresserad av att utveckla nationen är varmt välkommen att engagera sig i någon av arbetsgrupperna. Arbetet innebär att man ses och diskuterar olika frågor, och sedan vidarebefordrar åsikterna till seniors för beslut.

Vill du veta mer? Kontakta seniors@ostgota.nu!