Inspektor

Nationen har en Inspektor vilken har överinseende i nationens verksamhet. Inspektorn är en akademisk lärare som representerar nationen och leder överläggningarna vid nationsmöten och seniorskollegiemöten. Till sin hjälp har också Inspektor en eller flera ProInspektorer som även verkar som ställföreträdande.

henrik

Henrik Norinder
Inspektor 2012 -

lotta

Lotta Gröhn
ProInspektor

 

jonasrickle

 

Jonas Rickle
ProInspektor