Hedersledamöter

§ 52 Till hedersledamot må främst kallas framstående och aktad person som gjort sig förtjänt därav. – Östgöta Nations stadgar.

Karin Adlercreutz Hederskurator
Göthe Andersson Kommunalråd
Bengt Björkstén Professor
Lennart Bohlin Direktör
Göran Bäckstrand Diplomat
Birgitta Böös Förlagsredaktör
Bo Eiswohld Ekonom
Björn Eriksson Landshövding
Jan Weste Eriksson
Thomas Esping Regionchef
Göran Graninger Professor
Hans Grevelius Affärsutvecklare
Berne Grunder Q 1970
Lars Gårding Professor
Niklas Hillbom Fil dr
Tomas Johannesson Professor
Jan Lekander Direktör
Martin Lind Biskop 
Carl Martin Lönnebo Biskop
Elisabeth Nilsson Landshövding
Stig Persson Kardiolog
Jan Ringdahl Lektor
Håkan Samuelsson
Sven Sjögren Bankdirektör
Johan Sjövall Marknadsdirektör
Olof Stenhammar Fil o ekon dr h.c.
Åke Stolt Sportchef SDS
Göte Svensson Landshövding 
Lars Söderström Professor
Margareta Söderström Läkare, lektor
Bertil Torekull Chefredaktör
Lars Wahlström Direktör
Uno Wibell Bankdirektör
Rolf Wirtén Landshövding
Fredrik Lilieblad, Frilansskribent
Lena Ek, Miljöminister