Carl Lundberg

Qurator

Frågor gällande press, myndigheter och studentorganisationer
0707 – 75 98 71
qurator@ostgota.nu

Gustav Andersson

Proqurator social

Frågor gällande vår verksamhet, inköp, personalfrågor, PR och marknadsföring.
0707 – 75 98 72
pq@ostgota.nu

Oscar Månsson

Proqurator Ekonomi

Frågor gällande investeringar, ekonomi, novischaktiviteter eller protokoll.
0707 – 75 98 73
pqe@ostgota.nu

Alexander Eiring

Husförman

Frågor gällande boende, bostadskön samt våra fastigheter
husforman@ostgota.nu