Har det hänt något?

Har du upplevt något på Östgöta Nation som du vill att vi ska känna till? Tryck på länken nedan för att fylla i likabehandlingsformuläret. Det du skickar in behandlas endast av Quratorn. Du väljer själv om du vill vara anonym.

Fyll i ditt ärende så detaljerat som det går.