Carl Lundberg

Qurator

Frågor gällande press, myndigheter och studentorganisationer
0707 – 75 98 71
qurator@ostgota.nu

Micha Brynhildsen

Proqurator Social

Frågor gällande vår verksamhet, inköp, personalfrågor, PR och marknadsföring.
0707 – 75 98 72
pq@ostgota.nu

Oscar Månsson

Proqurator Ekonomi

Frågor gällande investeringar, ekonomi, novischaktiviteter eller protokoll.
0707 – 75 98 73
pqe@ostgota.nu

Alexander Eiring

Husförman

Frågor gällande boende, bostadskön samt våra fastigheter
husforman@ostgota.nu

Skicka mail till oss

Jourtelefon

Endast för myndigheter, grannar och närboende för inrapportering av störningar i samband med nattklubb och annan verksamhet.
0737 12 64 24

Har det hänt något?

Har du upplevt något på Östgöta Nation som du vill att vi ska känna till? Tryck på länken nedan för att fylla i likabehandlingsformuläret. Det du skickar in behandlas endast av Quratorn. Du väljer själv om du vill vara anonym.

Fyll i ditt ärende så detaljerat som det går.