Husförmän

Husförmännen är de som ansvariga för nationens lokaler och bostäder. Husförmännen arbetar på deltid för att förvalta Östgötagården Ostrolocus och svarar inför Husstyrelsen som består av valda ledamöter, representanter från nationen, tidigare husförmän, samt experter inom ekonomi och fastighetsskötsel.

 

Husförman

Alexander Eiring
0706-53 60 27
husforman@ostgota.nu

Husförmannen huvudsyfte är att vara fastighetsförvaltare för nationen, men i huvudsak för Ostrolocus – nationshuset. Husförmannen är även hyresvärd för alla hyresgäster.

 

 

Vice Husförman

Carl Lundberg
0707-20 76 49
husforman@ostgota.nu

Vice Husförman är husets och nationens vaktmästare. Vice Husförman sköter all praktiskt skötsel och underhållsarbete av nationens lokaler och bostäder.