Quratelet informerar – Anslagna poster VT-18, fyllnadsval

Härmed anslår quratelet förmannaposter för vårterminen 2018. Samtliga poster lystes i samband med nationens fyllnadsval. Quratelet vill tacka alla som nominerat och kandiderat till poster.

 

Fyllnadsval, anslagna poster

 

Sugen på att bli en del av Lunds bästa förmannakår? I Januari 2018 hålls nästa fyllnadsval. Vi vill uppmana samtliga att kandidera och nominera.

 

Quratelet informerar – Utlysning av förmannaposter inför fyllandsval

Nu öppnar ansökan inför nationens fyllnadsval för förmannaposter vårterminen 2018. Ansökningar och nomineringar skall vara oss tillhanda senast 2017-12-17. Vi ser positivt till att du själv kandiderar till en post du är intresserad av.

 

Lysta poster:

Vakanta förmannaposter

 

För att kandidera (klicka på länken):

https://goo.gl/forms/u0hBUhhuCK3dUa7o2

 

För att nominera (klicka på länken):

https://goo.gl/forms/1Ui9KXpj7rWr2dkz1

 

För information angående valprocessen:

Quratelet informerar – Valprocess

 

Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med den och den specifika kravprofilen för just den/de poster du vill söka svarar du på frågorna i ansökningsblanketten. Vid frågor om poster och valprocessen kontakta Proqurator Social Michaela Brynhildsen på pq@ostgota.nu, alternativt via telefon på 0707759872.

 

Kravprofil –  Förmannapost

Kravprofil – Bakförman

Kravprofil – Brunchförman

Kravprofil – Fanbärare

Kravprofil – Festmästare och Festmästare Bar

Kravprofil – Fågel, Fisk eller Mittemellan Kök

Kravprofil – Fågel, Fisk eller Mittemellan Servering

Kravprofil – Källarmästare Kök

Kravprofil – Källarmästare Servering

Kravprofil – Lunchförman

Kravprofil – Matlagsboss lördag

Kravprofil – Matlagsboss torsdag

Kravprofil – PR-Media

Kravprofil – Tvätt- och vikförman

 

 

Quratelet informerar – Anslagna poster VT-18

Nu anslås förmannaposterna för vårterminen 2018.

Quratelet vill tacka alla som kandiderat och nominerat till poster.

 

Anslagna poster VT-18

 

Vi vill uppmana samtliga att nominera och kandidera till kommande fyllnadsval. Ansökan öppnar 2017-12-08 och pågår till och med 2017-12-17.

 

Kallelse Nationsmöte 2017-11-29

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 29/11 klockan 18:00 (..)

Nationsmöte 2017-11-29

Quratelet VT18 informerar – Utlysning av förmannaposter 2018

Nu öppnar vi ansökningsperioden för vårens förmannaposter. Ansökningar och nomineringar skall senast vara oss tillhanda 2017-11-19. Vi ser positivt på att man själv kandiderar till posten man är intresserad av.

För att kandidera till en post (klicka på länken):

https://goo.gl/forms/87iHCLTdL0YDv9o22

För att nominera någon till en post (klicka på länken):

https://goo.gl/forms/Tt1Gmw74wWm2Im2z1

Nedan följer en introduktion till valprocessen:

Quratelet informerar – Valprocess

Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med den och den specifika kravprofilen för just den/de poster du vill söka svarar du på frågorna i ansökningsblanketten. Vid frågor kontakta Quratelet på någon av följande mailadresser:

q@ostgota.nu

pqs@ostgota.nu

pqe@ostgota.nu

Förmannaposter Östgöta Nation

Kravprofil – Förmannapost.docx

Kravprofil – Arkivarie.docx

Kravprofil – Bakförman.docx

Kravprofil – Balgeneral

Kravprofil – Brunchförman.docx

Kravprofil – Downtown Barmästare.docx

Kravprofil – Downtown Sexmästare.docx

Kravprofil – Fågel, Fisk eller Mittemellan Kök

Kravprofil – Fågel, Fisk eller Mittemellan Servering

Kravprofil – Fanbärare.docx

Kravprofil – Festmästare och Festmästare Bar.docx

Kravprofil – Idrottsförman.docx

Kravprofil – IT-Förman.docx

Kravprofil – Jubileumsövermarskalk

Kravprofil – Källarmästare Kök.docx

Kravprofil – Källarmästare Servering.docx

Kravprofil – Karnevalgeneral.docx

Kravprofil – Lunchförman.docx

Kravprofil – Matlagsboss lördag.docx

Kravprofil – Matlagsboss torsdag.docx

Kravprofil – Novischförman.docx

Kravprofil – Övermarskalk

Kravprofil – PR-kommunikation.docx

Kravprofil – PR-Layout.docx

Kravprofil – PR-Media.docx

Kravprofil – PR-Rekrytering.docx

Kravprofil – Pubmästare Bar.docx

Kravprofil – Pubmästare Kök.docx

Kravprofil – Sunset Barmästare.docx

Kravprofil – Sunset Sexmästare.docx

Kravprofil – Teknikförman.docx

Kravprofil – Tvätt- och vikförman.docx