Kallelse Nationsmöte 2018-10-31

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 31/10 klockan 18:00 (..) Kallelse: Nationsmöteskallelse 2018-10-31 Bilaga: Nationsvän – Östgöta...

Seniors Informerar – nominering av valberedning

Här med nominerar seniors följande personer till valberedning. Seniorskollegiet vill tacka alla som visat intresse genom att nominera och kandidera. Eventuell motkandidering skickas till q@ostgota.nu, senast den 7 september. Vid eventuella frågor kontakta...

Utlysning av Östgöta Nations Stipendier

Nu är Östgöta Nations stipendier utlysta. Bifogat finns kungörelser på svenska och engelska för Nilsson-Aschans stipendium för Östgöta nation som ska gå till behövande, flitig studerande av Östgöta nation i Uppsala eller Lund med företräde för släkting. Deadline för...