Anslag av Finlandsstipendium

Härmed anslås Östgöta Nations Finlandsstipendium.

Finlandssipendiat Anslag2018

Valberedningen informerar – Utlysning av poster inför nationsmötet 2018-03-14

Härmed bifogas en utlysning av poster inför Nationsmöte 2018-03-14.

Utlysning inför nationsmöte 180314

Revisor – kravprofil

Kravprofil seniors

Utlysning av Finlandsstipendium

Härmed utlyses Östgöta Nations Finlandsstipendium. Sista dag att ansöka är 18 februari. Vänligen se bifogad pdf för mer information.

Finlandsstependie Utlysning 2018