Quratelet informerar – Utlysning av vakanta förmannaposter

Nu öppnar vi ansökningsperioden för höstens vakanta förmannaposter. Ansökningar och nomineringar skall senast vara oss tillhanda

2017-09-17.

Ansökan och nomineringar skickas till: ansokan@ostgota.nu

Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med den och den specifika kravprofilen för just den/de poster du vill söka svarar du på frågorna i ansökningsblanketten. Vid frågor kontakta Quratelet på någon av följande mailadresser:

q@ostgota.nu

pqs@ostgota.nu

pqe@ostgota.nu

Ansökningsblankett HT-17

Nomineringsblankett

Kravprofil – Förmannapost

Kravprofil – Brunchförman

Kravprofil – Fanbärare

Kravprofil – Källarmästare Kök

Kravprofil – Lunchförman

Kravprofil – Matlagsboss lördag

Kravprofil – Matlagsboss torsdag

Kallelse Nationsmöte 2017-09-13

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 13/9 klockan 18:00(..)

Bifogat finns dagordningen samt tillhörande bilagor.

 

Nationsmötekallelse 2017-09-13

Anslagna poster fyllnadsval HT17

Quratelet informerar – Förmannaposter HT-17

Nedan följer förmannaposter för HT-17.

Under sommaren kan man fortfarande söka de vakanta posterna och tillsättning kommer att anslås i månadsskiftet augusti september

Quratelet Informerar val 2