Quratelet VT18 informerar – Utlysning av förmannaposter 2018

Nu öppnar vi ansökningsperioden för vårens förmannaposter. Ansökningar och nomineringar skall senast vara oss tillhanda 2017-11-19. Vi ser positivt på att man själv kandiderar till posten man är intresserad av.

För att kandidera till en post (klicka på länken):

https://goo.gl/forms/87iHCLTdL0YDv9o22

För att nominera någon till en post (klicka på länken):

https://goo.gl/forms/Tt1Gmw74wWm2Im2z1

Nedan följer en introduktion till valprocessen:

Quratelet informerar – Valprocess

Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med den och den specifika kravprofilen för just den/de poster du vill söka svarar du på frågorna i ansökningsblanketten. Vid frågor kontakta Quratelet på någon av följande mailadresser:

q@ostgota.nu

pqs@ostgota.nu

pqe@ostgota.nu

Förmannaposter Östgöta Nation

Kravprofil – Förmannapost.docx

Kravprofil – Arkivarie.docx

Kravprofil – Bakförman.docx

Kravprofil – Balgeneral

Kravprofil – Brunchförman.docx

Kravprofil – Downtown Barmästare.docx

Kravprofil – Downtown Sexmästare.docx

Kravprofil – Fågel, Fisk eller Mittemellan Kök

Kravprofil – Fågel, Fisk eller Mittemellan Servering

Kravprofil – Fanbärare.docx

Kravprofil – Festmästare och Festmästare Bar.docx

Kravprofil – Idrottsförman.docx

Kravprofil – IT-Förman.docx

Kravprofil – Jubileumsövermarskalk

Kravprofil – Källarmästare Kök.docx

Kravprofil – Källarmästare Servering.docx

Kravprofil – Karnevalgeneral.docx

Kravprofil – Lunchförman.docx

Kravprofil – Matlagsboss lördag.docx

Kravprofil – Matlagsboss torsdag.docx

Kravprofil – Novischförman.docx

Kravprofil – Övermarskalk

Kravprofil – PR-kommunikation.docx

Kravprofil – PR-Layout.docx

Kravprofil – PR-Media.docx

Kravprofil – PR-Rekrytering.docx

Kravprofil – Pubmästare Bar.docx

Kravprofil – Pubmästare Kök.docx

Kravprofil – Sunset Barmästare.docx

Kravprofil – Sunset Sexmästare.docx

Kravprofil – Teknikförman.docx

Kravprofil – Tvätt- och vikförman.docx

Motkandidaturer till Nationsmötet 2017-11-01

Till Quratorn har det inkommit motkandidaturer.

Val kommer att förrättas på Nationsmötet den 1/11-17

Motkandidatur 2017

Kallelse Nationsmöte 2017-11-01

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 1/11 klockan 18:00(..)

Bifogat finns dagordningen samt tillhörande bilagor.

Nationsmötekallelse 2017-11-01

Anslagna poster storval HT17

Valberedningen informerar – Anslagna poster inför nationsmötet 1/11

Härmed anslår valberedningen sina nomineringar till nationsmötet den 1/11.

Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, Fabian Rosengren på valberedning@ostgota.nu eller 073- 3829350, alternativt Quratorn.

Anslagna poster storval HT17

Valberedningen informerar – Utlysning av poster inför nationsmötet 2017-11-01

Härmed bifogas en utlysning av poster inför Nationsmötet 2017-11-01.

Utlysning-storval-HT17

Kravprofil Qurator

Kravprofil PQE

Kravprofil Vice Husförman

Kravprofil seniors