Kallelse nationsmöte 2018-04-11

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens tredje nationsmöte den 11/4 klockan 18:00 (..)

Nationsmötekallelse 2018-04-11

Quratelet informerar – Anslagna poster VT-18, fyllnadsval 2

Härmed anslår quratelet nyligen tillsatta förmannaposter för vårterminen 2018. Quratelet vill tacka alla som nominerat och kandiderat till poster.

Anslagna poster

Sugen på att bli en del av Lunds bästa förmannakår? I maj 2018 tillsätts poster inför höstterminen. Vi vill uppmana samtliga att kandidera och nominera.

 

Valberedningen informerar – Anslagna poster inför nationsmötet 14/3

Härmed anslår valberedningen sina nomineringar till nationsmötet den 14/3.

Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, Fabian Rosengren på valberedning@ostgota.nu eller 073- 3829350, alternativt Quratorn.

Valberedningen Informerar

Kallelse nationsmöte 2018-03-14

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 14/3 klockan 18:00 (..)

Nationsmötekallelse 2018-03-14

Quratelet informerar – Utlysning av förmannaposter inför fyllnadsval

Nu öppnar ansökan inför nationens fyllnadsval för förmannaposter vårterminen 2018. Ansökningar och nomineringar skall vara oss tillhanda senast 2018-03-11. Vi ser positivt till att du själv kandiderar till en post du är intresserad av.

 

Lysta poster:

Vakanta förmannaposter 2018

 

För att kandidera (klicka på länken):

https://goo.gl/forms/tp26oAvHiNiNJVb72

 

För att nominera (klicka på länken):

https://goo.gl/forms/Lt4ws50B2b7oXRnR2

 

För information angående valprocessen:

Quratelet informerar – Valprocessen VT-18

 

Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med den och den specifika kravprofilen för just den/de poster du vill söka svarar du på frågorna i ansökningsblanketten. Vid frågor om poster och valprocessen kontakta Proqurator Social Michaela Brynhildsen på pq@ostgota.nu, alternativt via telefon på 0707759872.

 

Kravprofiler:

Kravprofil – Förmannapost

Kravprofil – Brunchförman

Kravprofil – Festmästare och Festmästare Bar  (endast Festmästare bar lyses i detta fyllnadsval)

Kravprofil – Källarmästare Kök

Kravprofil – Källarmästare Servering

Kravprofil – Lunchförman

Kravprofil – Matlagsboss torsdag