Valberedningen informerar – Utlysning av poster inför nationsmötet 2018-03-14

Härmed bifogas en utlysning av poster inför Nationsmöte 2018-03-14.

Utlysning inför nationsmöte 180314

Revisor – kravprofil

Kravprofil seniors

Utlysning av Finlandsstipendium

Härmed utlyses Östgöta Nations Finlandsstipendium. Sista dag att ansöka är 18 februari. Vänligen se bifogad pdf för mer information.

Finlandsstependie Utlysning 2018

Quratelet informerar – Anslagna poster VT-18, fyllnadsval

Härmed anslår quratelet förmannaposter för vårterminen 2018. Samtliga poster lystes i samband med nationens fyllnadsval. Quratelet vill tacka alla som nominerat och kandiderat till poster.

 

Fyllnadsval, anslagna poster

 

Sugen på att bli en del av Lunds bästa förmannakår? I Januari 2018 hålls nästa fyllnadsval. Vi vill uppmana samtliga att kandidera och nominera.