Entries by Q

Quratelet informerar – Utlysning av vakanta förmannaposter

Nu öppnar vi ansökningsperioden för höstens vakanta förmannaposter. Ansökningar och nomineringar skall senast vara oss tillhanda 2017-09-17. Ansökan och nomineringar skickas till: ansokan@ostgota.nu Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med den och den specifika kravprofilen för just den/de poster du vill söka svarar du på frågorna i ansökningsblanketten. Vid frågor kontakta Quratelet på någon av följande mailadresser: q@ostgota.nu pqs@ostgota.nu pqe@ostgota.nu Ansökningsblankett HT-17 Nomineringsblankett Kravprofil – Förmannapost Kravprofil – Brunchförman Kravprofil – Fanbärare Kravprofil […]

Kallelse Nationsmöte 2017-09-13

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 13/9 klockan 18:00(..) Bifogat finns dagordningen samt tillhörande bilagor.   Nationsmötekallelse 2017-09-13 Anslagna poster fyllnadsval HT17