Entries by Q

Kallelse nationsmöte 2018-02-14

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 14/2 klockan 18:00 (..) Nationsmötekallelse 2018-02-14 mall Seniorskollegiet informerar VB vt18

Utlysning av Finlandsstipendium

Härmed utlyses Östgöta Nations Finlandsstipendium. Sista dag att ansöka är 18 februari. Vänligen se bifogad pdf för mer information. Finlandsstependie Utlysning 2018

Quratelet informerar – Anslagna poster VT-18, fyllnadsval

Härmed anslår quratelet förmannaposter för vårterminen 2018. Samtliga poster lystes i samband med nationens fyllnadsval. Quratelet vill tacka alla som nominerat och kandiderat till poster.   Fyllnadsval, anslagna poster   Sugen på att bli en del av Lunds bästa förmannakår? I Januari 2018 hålls nästa fyllnadsval. Vi vill uppmana samtliga att kandidera och nominera.