Entries by Q

Östgöta Nations GDPR-Policy

Vid frågor om Östgöta nations GDPR-policy är du varmt välkommen att kontakta Quratorn på q@ostgota.nu eller 0707759871. Policyn kommer eventuellt att uppdateras vid senare tillfälle. GDPR-policy

Seniors informerar – Nominering av valberedning

Här med nominerar seniors följande personer till valberedning. Seniorskollegiet vill tacka alla som visat intresse genom att nominera och kandidera. Eventuell motkandidering skickas till q@ostgota.nu, senast den 18 maj. Vid eventuella frågor kontakta Seniorskollegiet på seniors@ostgota.nu. Val kommer att förrättas under nationsmötet den 23 maj. Seniors informerar – nominering av valberedning

Quratelet HT18 informerar – Utlysning av förmannaposter 2018

Nu öppnar vi ansökningsperioden för höstens förmannaposter. Ansökningar och nomineringar skall senast vara oss tillhanda 2018-05-16. Vi ser positivt på att man själv kandiderar till posten man är intresserad av. För att kandidera till en post (klicka på länken): https://goo.gl/forms/JFW8GwwhkBYZbKAv1   För att nominera någon till en post (klicka på länken): https://goo.gl/forms/EEfZvxQSz3ZSf9uX2   Nedan följer en […]