Kallelse nationsmöte 2018-03-14

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 14/3 klockan 18:00 (..)

Nationsmötekallelse 2018-03-14