Anslag av Finlandsstipendium

Härmed anslås Östgöta Nations Finlandsstipendium.

Finlandssipendiat Anslag2018