Valberedningen informerar – Utlysning av poster inför nationsmötet 2018-03-14

Härmed bifogas en utlysning av poster inför Nationsmöte 2018-03-14.

Utlysning inför nationsmöte 180314

Revisor – kravprofil

Kravprofil seniors