Motkandidaturer till Nationsmötet 2017-11-01

Till Quratorn har det inkommit motkandidaturer.

Val kommer att förrättas på Nationsmötet den 1/11-17

Motkandidatur 2017