Kallelse Nationsmöte 2017-11-01

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 1/11 klockan 18:00(..)

Bifogat finns dagordningen samt tillhörande bilagor.

Nationsmötekallelse 2017-11-01

Anslagna poster storval HT17